Meny

Kan AI hjälpa att främja ungas psykiska hälsa?

EU-projektet ChatPal undersöker om artificiell intelligens kan bidra till att öka det psykiska välbefinnandet bland medborgarna. Vi utvecklar en app där unga i Norrbotten ska kunna samtala/chatta med en AI. Den kommer vara tillgänglig dygnet runt för att ge stöd och vi undrar hur det stöden ska se ut för att vara användbart (se mer info nedan). Vill du vara med och berätta vad du tycker så fyll i följande formulär och bifoga din korta beskrivning i textformat eller länka till en video eller ljudinspelning. 

Vi undrar:

  • Vad tänker du om idén att prata/chatta med en AI om du behöver någon att prata med om hur du mår?
  • Vilket slags stöd för att öka psykiskt välbefinnande tycker du är viktigt?
  • Vad skulle ett givande samtal med en AI kunna handla om?
  • Vilka möjligheter och risker ser du framför dig?

Vill du ingå i en fokusgrupp för att diskutera detta eller har du funderingar hör av dig till mig!

Catrine Kostenius
Professor Luleå tekniska universitet, Utvecklingsledare Norrbottens Kommuner
catrine.kostenius@kfbd.se

Ja, jag vill vara med och berätta vad jag tycker!

Vad är ChatPal?

Den psykiska ohälsan bland medborgarna ökar och vårdens resurser riskerar att inte räcka till. Därför har fyra länder gått samman i EU-projektet ChatPal. Syftet är att se om artificiell intelligens (AI) kan bidra till att avlasta vårdpersonalen och samtidigt ge fler hjälp och stöd till ökat psykiskt välbefinnande. I Sverige är fokus på unga medborgares psykiska välbefinnande.

ChatPal är ett treårigt tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs med stöd av EU-programmet Norra Periferin och Arktis (Northern Periphery and Arctic Programme).

Projektet är en samverkan mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner i Sverige och därutöver samarbetspartners i Finland, Storbritannien (Nordirland och Skottland) samt Irland.

Vad är en chatbot?

En chatbot baserad på AI-teknik är en mjukvara som kommunicerar med användare på en hemsida eller via en app i mobilen. Den tolkar innebörden i tal eller text för att simulera vardagliga samtal mellan människor.

En väl utformad chatbot kan avkoda inkommande information från användaren i tal eller text och identifiera nyckelord, för att sedan interagera med personen utifrån kunskap inom det aktuella området. Chatbot-tjänsten ska finnas tillgänglig dygnet runt och baseras på forskning och beprövad erfarenhet för att främja psykisk hälsa. Vi bjuder också in yrkesprofessionella och unga att vara med i utvecklingen.

Ladda ner och testa

En testversion av ChatPal appen finns på engelska på App Store. Utvecklingsarbetet pågår. Hör av dig om du vill vara med i projektet (se ovan). Så här ser den ut (bild nedan).