Meny

Webinarium - Tidiga insatser för riskutsatta barn Erfarenheter från tre kommuner, 5 september 2024 - Digitalt

Datum: 05 september 15:00 - 05 september 17:00
Plats: Digitalt

Välkomna till detta Webinarium som riktas till dig som på olika sätt arbetar med barn och unga i riskmiljöer, och som vill utveckla goda samarbetsrutiner i din kommun.

Vi vet att barn och ungdomar kan behöva mer stöd för sin utveckling då det stöd som kommer från föräldrar och andra vuxna inte alltid räcker till. Då är det viktigt med ett strukturerat stöd som kan komma från flera myndigheter och andra aktörer. Stödet bör riktas till det enskilda barnet såväl som till barnets familj (vårdnadshavare, närstående och nätverk). Aktörerna behöver hitta fungerande samverkansrutiner för att lyckas med det gemensamma arbetet. Länsstyrelsen i Norrbotten ger i samverkan med Norrbottens Kommuner en satsning under hösten 2024 och vintern 2025  med fokus på tidiga förebyggande insatser.

Tid
5 september kl. 15.00-17.00

Plats
Där du är! Digitalt via Teams. Teamslänk>>

Målgrupp
Webinariet riktas till dig som på olika sätt arbetar med barn och unga i riskmiljöer, och som vill utveckla goda samarbetsrutiner i din kommun.

Program
I webinariet den 5 september får du ta del av hur tre kommuner i länet arbetar med riskutsatta barn och unga i samverkan. Samt om erfarenheter av att ha arbetat med metoder kopplat till tidiga förebyggande insatser under några år.

Medverkande
Orossamtal - Elice Ökvist och Linda Westin Piteå kommun samt Emma Svensson polisen i Piteå
SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) – Malin Åberg Kalix kommun
SIG ( Social insatsgrupp)  – Karina Edenhagen Boden kommun

Avgift
Det är ett kostnadsfritt webinarium

Anmälan
Ingen föranmälan krävs

För mer information, kontakta:
Helena Lindehag, Länsstyrelsen i Norrbotten
e-post: helena.lindehag@lansstyrelsen.se

Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner
e-post: linda.lundholm@kfbd.se