Meny

Kultur

Kulturen betraktas idag som ett viktigt tillväxtområde och en fråga som har stor betydelse för människors välbefinnande och därigenom en viktig pusselbit i utvecklingen av den sociala hållbarheten.

Kulturfrågorna är ett frivilligt åtagande för kommunerna med undantag för biblioteksverksamheten som är reglerad i lag. Vår uppgift inom området är av administrativ karaktär.

På regional nivå är det Region Norrbotten som ansvarar för samverkan. Under Regionstyrelsen finns en kulturberedning och där finns också representanter för länets kommuner. Region Norrbotten ansvarar även för utredningar, fortbildning samt driften av institutionerna som Norrbottensteatern och Norrbottensmusiken.