Meny

Räddningstjänst och säkerhet

Kommunerna ska kunna genomföra de åtgärder och insatser som krävs enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunerna ska genom olika åtgärder verka för att olyckor både förebyggs och hanteras på ett effektivt sätt i samhället.

Länets kommuner har varit föregångare vad gäller samverkan och samarbete inom räddningstjänstens område. I dag har 10 av länets kommuner utvecklat samverkan till att även gälla ledningssystem. Norrbottens Kommuner har deltagit i denna utveckling och styrelsen har rekommenderat samtliga kommuner att ingå i samverkan. I övrigt administrerar vi nätverksträffar och fortbildning inom området.