Meny

Projekt

Här redovisas aktuella samt även några redan genomförda projekt inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet.

Pågående projekt

* Strategidokument för folkhälsan
Genomförda projekt

Vattenråd Norr
* Låt vildlaxen vandra hem
* Laxfiske - framtidens besöksnäring
* Miljösamverkan Norrbotten
* Laxförvaltning för framtiden