Meny

Barnrättsstrategutbildning, 4 tillfällen 2022/23

Datum: 03 december 00:00 - 26 januari 16:30
Plats: Digitalt, sista tillfället erbjuds fysiskt i Luleå

Norrbottens kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län erbjuder tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) en utbildning som ger övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten.

Utbildningen består av fyra heldagar under perioden 18 oktober 2022 till 26 januari 2023. Kursen kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.

Datum och tid

Del 1 Barnkonventionen
18 oktober 2022 – digitalt
kl. 09.00-16.00

Del 2 Barnrättsperspektiv
22 november 2022- digitalt
kl. 09.00-16.00

Del 3 Prövning av barnets bästa
14 december 2022- digitalt
kl. 09.00-16.00

Del 4 Avslut, redovisningar och     
fortsatt barnrättsarbete
26 januari 2023 – fysisk träff i Luleå med avslutning av kursen och gemensam lunch. Möjlighet till digitalt deltagande kan ges vid behov.
kl. 10.00-16.30 

Plats
Del 1-3 sker digitalt, del 4 sker fysiskt i Luleå men möjlighet till digitalt deltagande kan ges vid behov.

Målgrupp

Tjänstepersoner, yrkesverksamma eller beslutsfattare inom offentlig verksamhet i Norrbotten som arbetar med frågor som rör barn direkt eller indirekt. Du kan till exempel ha en ledande, strategisk eller utvecklande roll på övergripande nivå eller inom en viss verksamhet.

Det finns max 50 platser på utbildningen och den kommer inte att genomföras med färre än 20 deltagare. Om fler än 50 personer anmäler sig kommer arrangörerna att fördela platserna. Länets kommuner är garanterade minst 2 platser per kommun.
Vi ser gärna att du som anmäler dig har förankrat ditt deltagande med närmaste chef och att du har möjlighet att delta samtliga tillfällen. Den som deltar i hela utbildningen får ett diplom som intyg på sitt deltagande.

Utbildare
Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist på SKR. Andra gästföreläsare kan också bli aktuella.

Program
För mer information och program se här>>

Avgift
Kostnad för hela utbildningen är 1000 kr/person exkl. moms
Anmäl dig senast 1 oktober 2022.
Antalet platser är begränsat.
Fika och lunch ingår under dagen om du deltar på plats i Luleå. Meddela eventuella allergier vid anmälan.

För mer information om anmälan, kontakta:
Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner
tel. 070-508 92 63, e-post: linda.lundholm@kfbd.se