Meny

MI-utbildning 2-3 samt 12-13 oktober 2023

Datum: 02 oktober 09:30 - 13 oktober 15:30
Plats: Scandic hotel Luleå

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser med syfte att främja motivation och beteendeförändring.

Tid
2-3 samt 12-13 oktober 2023. (4 kursdagar)

Plats
Scandic hotel Luleå

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal inom missbruks- och beroendevården, vuxenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten. Utbildningen vänder sig i första hand till kommunerna och Region Norrbotten. Övriga i mån av plats.

Utbildare
Ann-Charlott Lidfors. Kursledaren är medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

Program
Utbildningen startar måndag 2 oktober kl. 09.30 med kaffe och smörgås, dagen avslutas ca. kl. 16.30. Tisdag 3 oktober fortsätter utbildningen kl. 08.30 och dagen avslutas ca. kl. 15.30. För dagarna 12-13 oktober gäller samma hålltider.

Avgift
För kommun och regionanställd: 5.200 kr/deltagare (exkl.moms). Övriga 6.200 kr/deltagare (exkl. moms) I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch under dagarna. Var och en som behöver logi ombesörjer bokning av detta samt fakturering på egen hand. Kursavgiften faktureras i efterhand. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Sista dag för anmälan
1 september 2023. Begränsat antal platser!

Kursdokumentation till utbildningstillfället skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen ca två veckor före kursstart.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen, alternativt byta datum vid för få antal deltagare.

För övrig information kontakta; Linda Lundholm på Norrbottens Kommuner, tel. 070-508 92 63, e-post linda.lundholm@kfbd.se