Meny

Tonårs KOMET - föräldrastödsprogram 2022/2023

Datum: 03 december 00:00 - 19 januari 16:00
Plats: Clarion Hotel Sense (informationsmöte digitalt via Teams)

Norrbottens Kommuner har i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten byggt upp en länsgemensam metodplattform för de föräldrastödsmetoder som är evidensbaserade och mest efterfrågade i länet. Vårt syfte är att skapa regelbundna och förutsägbara möjligheter att utbilda gruppledare i de metoder som kommuner långsiktigt vill arbeta med. Föräldraskapsstöd gynnar både barn och de som fungerar som föräldrar. En varm och förtroendefull relation mellan barn och unga och deras föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn, tillsammans med en framgångsrik skolgång. En god relation minskar risken för destruktivt beteende och tidigt utanförskap. Därför gör strategiskt föräldrastödsarbete avtryck inom alla områden som berör vår sociala hållbarhet.

Tid och plats
2 september 2022 kl. 14.00-15.00– Digitalt informationsmöte över Teams med anmälda kursdeltagare
15 september 2022 kl. 09.00-16.00 – Utbildningsdag 1 på Clarion Hotel Sense, Luleå
20 oktober 2022 kl. 09.00-16.00 – Utbildningsdag 2 på Clarion Hotel Sense, Luleå
17 november 2022 kl. 09.00-16.00– Utbildningsdag 3 på Clarion Hotel Sense, Luleå
19 januari 2023 kl. 09.00-16.00– Utbildningsdag 4 på Clarion Hotel Sense, Luleå
Under april 2023 genomförs även en halvdags återträff (datum och plats meddelas senare)

Målgrupp
Du som arbetar inom skola eller socialtjänst med barn-och familj och som planerar att starta föräldrastödsgrupper.

Utbildare
Rikard Hällgren och Karina Edenhagen

Avgift
10 000 kr/deltagare (exkl.moms) för medlemskommunerna i Norrbotten. Privata aktörer 15.000 (exkl moms)
I avgiften ingår samtliga måltider under de fysiska träffarna i Luleå enligt programmet samt kursmaterial. Avgiften faktureras efter första kurstillfället.
Anmäl er gärna så snart ni kan. Antalet platser är begränsat till max 12 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda deltagare.

Anmälan är bindande (kan överlåtas till ersättare) Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

För mer information kontakta: Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner
tel. 070-508 92 63, e-post: linda.lundholm@kfbd.se