Meny

Välkommen till avslutningskonferens om RemoAge!

Konferens om nya arbetssätt och smarta lösningar för vård och omsorg i glesbygd, 16 januari i Luleå. På konferensen möts vård- och omsorgspersonal från Norges-, Skottlands- och Norrbottens glesbygdsområden för att dela med sig av sina erfarenheter och tankar om hur vård och omsorg kan bli bättre och mer tillgänglig.

Donna Henderson

Donna Henderson

RemoAge är ett internationellt projekt med syfte att utveckla tjänster för äldre personer som bor i glesbygd genom att utarbeta och testa nya arbetsmetoder som stöds av digitala lösningar. 

Lär dig mer om:
• Innovativa lösningar för att stödja ett självständigt åldrande i glesbygden.
• Hur distansöverbyggande lösningar kan öka delaktigheten och förbättra tillgängligheten till vård och omsorg i glesbygden.
• Hur digitalisering kan förbättra samarbetet mellan verksamheter och bidra till en mer personcentrerad vård.
• De effekter en ökad användning av digital teknik skapar för patienter, yrkesverksamma, vårdorganisationer och civilsamhälle.

Huvudtalare: Donna Henderson – chef för internationell samverkan på NHS 24,Skottlands nationella e-hälsoorganisation

Deltagandet är kostnadsfritt. Lunch och kaffe ingår.
Alla föreläsningar ges på engelska.

Sista anmälningsdag:10 januari

Anmälan

Du kan också följa konferensen som ett webinar

Anmälan till webinar

www.remoage.eu