Meny

Norrbottens Kommuner välkomnar regeringens beslut om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén

Översynen av rennäringslagen och upplåtelsen av jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen behöver noggrant utredas och få en sammanhållen hänsyn till både rennäringen, lokalbefolkningen olika näringars intressen. Därför välkomnar Norrbottens Kommuner att Renmarksutredning fått ett tilläggsdirektiv samt en förlängd tid för delbetänkande. Förslagen kommer att påverka norrbottningarna och därmed kommunernas attraktionskraft.

01 Jul 2022