Meny

Norrbottens Kommuner oroas över brister i Renmarkskommitténs arbete

Översynen av rennäringslagen och upplåtelsen av jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen behöver noggrant utredas och få en sammanhållen hänsyn till både rennäringen, lokalbefolkningen olika näringars intressen. Vilka förslagen än kommer ut av utredningen kommer de att påverka norrbottningarnas levnadsvillkor och Norrbottens attraktionskraft. Utredningen berör statens mark ovan odlingsgränsen och främst länets fjällkommuner men det påverkar även länets hela befolknings möjlighet att bedriva jakt, fiske och aktivt friluftsliv.

Det är viktigt att det slutgiltiga förslaget även säkrar allmänhetens tillgång till jakt och fiske på statens mark. Friluftslivet i allmänhet, och jakt och fiske i synnerhet, är faktorer som gör Norrbotten attraktivt i en fantastisk tid när vi behöver få ännu fler att stanna kvar och ännu fler att flytta hit, säger Claes Nordmark, ordförande Norrbottens Kommuner och kommunalråd Boden. Läs mer här >>

06 Dec 2022