Meny

Sveriges nya Arktis-ambassadör i Norrbotten

Sveriges Arktis-ambassadör Björn Lyrvall besökte den 5 oktober Norrbotten för att träffa representanter för bland annat Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen, Swedish Lapland och Norrbottens Handelskammare.

Norrbotten har ett geografiskt läge med stor politisk betydelse i ett Arktis med känsliga miljöer, flera kulturer och ekonomisk potential. Sedan en tid har ledande politiker samarbetat kring ett antal viktiga framtidsfrågor för en hållbar utveckling av Norrbotten, som en del av Arktis. Det var med denna politiska plattform som grund som mötet med Björn Lyrvall skedde. Han tillträdde som Sveriges nya Arktisambassadör den 1 september.

  • Vi är flera aktörer i Norrbotten som så tidigt som möjligt ville ge den nya Arktis-ambassadören möjlighet att besöka länet och ta del av vår bild av Norrbottens roll i Arktis. Vi har presenterat vår gemensamma politiska plattform och varför vi i Norge, Finland och Sverige vinner på att utveckla våra regioner tillsammans. Det är viktigt att vi som bor, lever och verkar här i Arktis får vara med att bestämma om vår egen framtid, säger Maria Stenberg (s), regionråd i Region Norrbotten.
  • Bilden av Arktis och norra Skandinavien förändras och moderniseras. Genom vårt arbete för att främja jobb, forskning och tillväxt i en arktisk dimension och samarbetet med våra grannar når vi framgång, och det har vi talat med ambassadören om, säger Niklas Nordström (s), vice ordförande Norrbottens Kommuner och kommunalråd i Luleå kommun.  

I sin presentation fokuserade Maria Stenberg på det gränsöverskridande samarbete som finns inom hälso- och sjukvården mellan norra Sverige, norra Finland och norra Norge. Inom hälsoområdet talade också professor Catrine Kostenius, Norrbottens Kommuner (95%) och LTU (5%), om forskning kring ungas hälsa.

Björn Lyrvall har senast varit ambassadör i Washington. Han har tidigare varit utrikesråd för politiska frågor i Utrikesdepartementet, Sveriges representant i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) med placering på EU-representationen i Bryssel och tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i London och Moskva.

Besöket i Luleå innebar också ett studiebesök på Sverea Mefos och isbrytarna i Luleå. Tillsammans med ambassadören reste Elinor Blomberg, departementssekreterare på UD. Ansvarig för programmet var Länsstyrelsen Norrbotten.

Om Norrbottens politiska plattform för Arktis

Norrbottens politiska plattform för Arktis har tagits fram av Tillväxtberedningen, som består av politiker från Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten, och innehåller de viktigaste prioriteringarna för en hållbar utveckling av Norrbotten i Arktis: Global konkurrenskraft, Nya handelsvägar, Hållbar samhällsplanering, Forskning och innovation.

Niklas Nordström, Maria Stenberg och Kent Ögren träffar Elinor Blomberg och Björn Lyrvall, UD

Fr v. Elinor Blomberg, Björn Lyrvall, Niklas Nordström, Maria Stenberg och Kent Ögren

05 Okt 2017