Meny
17122158 Unhappy Young Woman Being Bullied Online With Laptop (1)

Uppdrag Våld i nära relation

Norrbottens Kommuner har ett fortsatt regionalt uppdrag i den nationella satsningen RSS kvinnofrid. Satsningen är en fortsättning och utveckling av tidigare satsning 2018-2020.

Kvinnofridssatsningen 2021-2023

Syftet är att stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. När SKR använder begreppet kvinnofrid inbegriper det arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med det jämställdhetspolitiska sjätte delmålet.

Arbetet utgår från satsningens formulerade mål i samverkan med övriga regionala aktörer inom området. Fokus under satsningen läggs på att stärka samverkan inom området i länet samt identifiera gemensamma beröringspunkter där arbetet kan utvecklas för hållbarhet över tid.

Målet är att stödja långsiktigt hållbara strukturer för kommunernas kvinnofridsarbete. Utvecklingsledarna träffas i ett nationellt nätverk hos SKR och samverkar även med länsstyrelsernas utvecklingsledare för kvinnofrid.

Ansvarig utvecklingsledare: Helena Asklund


 


Uppdaterades 2023-10-06