Meny
1897067 Bocker I Bokhylla

Samverkan med universitet och kunskapsmiljöer

Norrbottens Kommuner samarbetar med universitet och andra kunskapsmiljöer samt verkar som en kontaktyta mellan nationella, regionala och lokala aktörer

Ett prioriterat område är att utveckla regionala och lokala strukturer för samverkan avseende grundutbildning, forskning, utveckling och innovation. Vi samarbetar på olika sätt med lärosäten och andra kunskapsmiljöer. Fokus i samarbeten är alltid den ömsesidiga nyttan och ett partnerskap i ögonhöjd. Förutom samarbeten med enskilda forskare har förbundet ett antal formaliserade universitetssamarbeten:

  • Avsiktsförklaring mellan Norrbottens Kommuner och Luleå tekniska universitet. Läs mer >>
  • Programförklaring mellan Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet och skolhuvudmännen i Norrbotten. Norrbottens regionala samverkansråd för skola och lärarutbildning, är den samverkansarena där parterna möts med prioritering på kompetensförsörjning och lärarutbildning samt praktiknära forskning och utveckling. Läs mer >>
  • Avsiktsförklaring mellan Norrbottens Kommuner och Umeå universitet, Institutionen för Socialt arbete. Fokus för samverkan är grundutbildning, forskning och utveckling. Läs mer >>

Vi har även samarbeten med andra lärosäten, till exempel med Mittuniversitetet och Linköpings universitet i enskilda satsningar eller projekt. 


Norrbottens Kommuners FoUI-miljö är medlem i intresseföreningen FoU Välfärd 


Uppdaterad: 2023-11-13​