Meny

Jämställdhetsarbete i Norrbotten

I samverkan för jämställdhet i Norrbotten ingår representanter från Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet samt Region Norrbotten.

Regionala jämställdhetsdagen 2023

Vinnare av Norrbottens Jämställdhetspris 2023 är Lockerroompodden som i sin plattform med stort engagemang lyfter viktiga samhällsfrågor som påverkar och berör idrottspersoner och idrottsprestationer. De tar samtalet från den privata sfären till det offentliga rummet – allt med jämställdhet i fokus.

Priset delas årligen ut av Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten, som gemensamt samverkar för jämställdhet i Norrbotten. Julia Edbom och Ellen Nyström, grundare till Lockerroompodden, tilldelades priset och vinstsumman på 100 000 kronor.

Lockerroompodden tilldelas jämställdhetspriset 2023 med motiveringen:

” Årets pristagare berör aktuella samhällsutmaningar med budskapet att förändring är möjligt. Utifrån ett genuint engagemang och med stort mod väjer de inte för svåra och tabubelagda ämnen. Med en optimistisk framtidssyn lyfter de konkreta exempel på långsiktiga lösningar. För årets pristagare är nyfikenhet och kunskap ledord när de problematiserar och fördjupar sig i ämnen som intresserar och påverkar långt utanför idrottens arena. De lyfter samtalet från den privata sfären till det offentliga rummet, och skapar värdefulla medskick genom historiska tillbakablickar, internationella perspektiv, forskning och erfarenheter. Lyssnarna får ta del av ämnen som rör idrott och samhällsfrågor, där jämställdhet är den röda tråden som binder samman ämnen, gäster och dialoger. Genom att ha örat mot marken har årets pristagare inte bara behandlat ett tema de själva är intresserade av, de har också inspirerat och påverkat lagkamrater, motståndare och publik, långt utanför de redan basketfrälsta. Lockerroompodden har blivit en röst att räkna med.”

Nominerade var också Beep Insights, Björn Svanberg (SWECO), Bodens Riksteaterförening, Mariana Vnuk (Normkollen), Marianne Westin, Rädda barnens Tjejforum Hertsön och Women in Snow and Avalanche Safety (WSAS).

Utöver prisutdelningen innehöll den Regionala jämställdhetsdagen flera mycket uppskattade delar så som panelsamtal med SSAB och brandtal av Försvarsmakten och Lasse Pettersson, rektor vid Hedens skola i Boden.

Norrbottens jämställdhetspris 2022

Norrbottens jämställdhetspris 2021

Norrbottens jämställdhetspris 2020