Meny

Folkhälsa

Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans tagit fram "Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026". Strategin har tagits fram i dialog med bland andra kommuner, organisationer och sakkunniga.

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsan i olika befolkningsgrupper. Den svenska folkhälsan är förhållandevis god i ett internationellt perspektiv - men inte jämlikt fördelad. Samtidigt som många blir allt friskare växer skillnaderna i hälsa mellan grupper av människor även i Norrbotten. 

"Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026" beskriver utgångsläge, målsättningar, egenskaper för ett framgångsrikt folkhälsoarbete samt vem som gör vad i Norrbottens folkhälsoarbete. Syftet med strategin är att förbättra folkhälsan och stimulera till ett mer systematiskt folkhälsoarbete som utjämnar skillnader i mellan befolkningsgrupper. 

Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 finns i sin helhet här

Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 finns som broschyr här 

 

De regionala aktörerna har en gemensam plattform för folkhälsoarbetet i Norrbotten där det finns mer information och även folkhälsostatistik för kommunerna. 

Kontakta Lena Nyström lena.nystrom@kfbd.se Norrbottens Kommuner om du vill ha mer information.