Meny

.

"Växa eller Krympa" är Norrbottens Kommuners kunskapsarena som sedan 2016 fokuserar på länets framtida samhällsutmaningar och möjligheter. Det handlar om hur vi kan hitta områden för samverkan, nya arbetssätt, modeller samt skapa resurser som stärker Norrbotten som ett hållbart län både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.


 

SAVE THE DATE


2023 års Växa eller Krympa-konferens

Den 30-31 maj 2023 arrangeras den fjärde Växa eller Krympa-konferensen. Denna gång i Kiruna. Temat för konferensen är ”Kreativa lösningar på komplexa samhällsutmaningar - I ett Norrbotten i utveckling”

Mer information kommer 


 

2021 års Växa eller Krympa-konferens

Den 25 maj 2021 anordnades den tredje Växa eller Krympa-konferensen. Denna gång i digitalt format. Temat för konferensen var ”Omställningsförmåga för ett hållbart Norrbotten”.

Konferensen anknöt till industrins gröna omställning i norra Sverige och kommunal omställningsförmåga belystes ur olika perspektiv. Det handlade exempelvis om tillväxt och social hållbarhet, viktiga förutsättningar för kompetensförsörjning, samhällelig attraktivitet och jämställda livsvillkor. 

Föreläsare under konferensen var Brita Hermelin, Peter Larsson, Wolfgang Pichler, Sofi Sjöberg, Eugenia Segerstedt, Gertrud Åström, Karin Forsman samt Hanna Weinmar.

Nedan kan ni ta del av inspelningar från respektive föreläsare och deras presentationer. Det finns även rekommenderad läsning.

Program  >>

”Agenda 2030s betoning på de lokala initiativen och ett integrerat perspektiv, gör att kommunsektorn blir oerhört relevant för omställningsfrågor.”

- Brita Hermelin, professor, LiU
”Det är människor som ska vilja leva, bo och arbeta på de här orterna. Då kommer det inte att räcka med enbart det intressanta jobbet som attraktionskraft.”

- Peter Larsson, regeringens samordnare
” Jag vill inte förstöra festen, men det finns starka krafter som gör det svårt att vända befolkningstrenden väldigt snabbt. Strukturerna tenderar att bita sig fast. Ett långsiktigt perspektiv är centralt.”

- Wolfgang Pichler, analytiker, Tillväxtverket
"Livskvalitet är ett bredare koncept än ekonomisk produktion och levnadsstandard. Det inkluderar hela spektrat av faktorer som påverkar vad vi värdesätter i livet och når bortom dess materiella sida.”

- Sofie Sjöberg, analytiker, Tillväxtverket
”Många lösningar som föreslås utgår från storstaden som målbild och utifrån storstadens förutsättningar. De lösningarna är ofta dåligt anpassade till mindre samhällen.”

- Eugenia Segerstedt, forskare, LTU
”En grön omställning blir ju ingen omställning om den inte är demokratiskt grundad. Det handlar ju om en systemförändring – och jämställdhet är ett systemvillkor”.
-Gertrud Åström, jämställdhetspolitisk utredare

”Att lyckas med jämställdhetsarbete handlar mycket om mod, att inte köra i gamla hjulspår."
- Karin Forsman, projektledare, Norrbottens Kommuner
”Det viktigaste vi ska komma ihåg är att ha användaren i centrum. Ska vi utforma och utveckla samhället så måste vi göra det med dem som bor i samhället idag – och imorgon.”

-Hanna Weinman, Grundare Passionista, Creative director Sigmar

Tidigare Växa eller Krympa konferenser

  • Växa eller Krympa konferensen 2020   Länk >> (inställd)
  • Växa eller Krympa konferensen 2018   Länk >>
  • Växa eller Krympa konferensen 2016   Länk >>

 

Studier och utredningar

  • FoUI rapport 89:2020. Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2016-2018.  Länk >>
  • SOU 2020:8. Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.  Länk >>
  • FoUI rapport 87:2019. Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2015-2017.  Länk >>
  • Sweco (2019). Sveriges nya geografi.  Länk >>
  • Vinnova (2019). Offentlig verksamhets innovationskraft. Vinnovarapport VR 2019:14.  Länk >>
  • Tillväxtverket (2018). Hållbar utveckling i svenska regioner. Rapport 0251.  Länk >>
  • Syssner, Josefina och Häggroth, Sören. (red.) (2017). Att äga framtiden. Perspektiv på kommunal utveckling. Linköpings universitet.  Länk >>

Länkar


 

Ett axplock från Växa eller Krympa konferensen 2018

Moderator Sverker Olofsson inför "Växa eller Krympa?"

 

Per Sandgren från Arena för Tillväxt inför "Växa eller Krympa?"

 

Josefina Syssner, forskare och kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier inför "Växa eller Krympa?"