Meny
Klubba.jpg

Politisk styrning

Norrbottens Kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 kommuner.

Beredningsstruktur

Klicka för större bild

Stadgar

Stadgar Norrbottens Kommuner >>

Förbundsfullmäktige

Medlemskommunerna beslutar om övergripande planer, medlemsavgift och andra frågor via sina politiskt valda ombud i Förbundsfullmäktige. Representation från respektive kommun beräknas efter antal invånare - varje påbörjat 4000-tal invånare ger en ombudsplats. För närvarande består Förbundsfullmäktige av 70 ombud. Förbundsfullmäktige sammanträder en gång per år.

Styrelse

Kommunerna leder Norrbottens Kommuners verksamhet genom sina representanter i styrelsen. Styrelsen sammanträder normalt fem gånger per år.

Beredningar och utskott

Styrelsen har utsett ett antal beredningar och utskott som bereder ärenden inom olika verksamhetsområden.