Meny
1833904 Kvinna Med Gul Resvaska

Uppdrag Psykisk hälsa och suicidprevention

Satsningen Uppdrag Psykisk Hälsa är ett resultat av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen är att stimulera utvecklingsarbete, förbättra förutsättningarna för lokala och regionala analyser, identifiera regionala och lokala utvecklingsmål samt förbättrad psykisk hälsa.

Aktuellt:

I år genomförs den länsgemensamma digitala veckan för psykisk hälsa som ett fysiskt event.
Fokus i år är barn och ungas psykiska ohälsa och riktar sig till skolpersonal, personal inom vård och omsorg, föräldrar, anhöriga - alla är välkomna.


Nationell samordning

SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa och ansvarar för det nationella nätverket som består av de länssamordnare från regioner och kommuner som har ett strategiskt uppdrag för det nationella utvecklingsarbetet med psykisk hälsa.
Läs mer om Uppdrag Psykisk hälsa >>

Länssamordning - Insatsområden för utveckling

Nedanstående insatsområden tar sin grund i de av staten prioriterade områdena för samverkan och fördelningen av de länsgemensamma medlen:

  • Stärkt samverkan mellan huvudmännen Norrbotten
  • Länsgemensamt arbete för suicidprevention
  • Stärkt Brukarmedverkan
  • Ungdomsmottagningar

Den länsgemensamma handlingsplanen finns under Avtal och överenskommelser >>

Länssamordnare för kommunerna i länet: Helena Asklund


Sidan uppdaterades 2023-02-08