Meny

Norrbotten tar plats på internationell Arktis-konferens

Aktörer från Norrbotten deltar i dagarna i den internationella högnivåkonferensen Arctic Frontiers i Tromsö. Syftet är att lyfta fram det viktiga universitetssamarbetet ”The Arctic Five” men också att i möten med näringsminister Mikael Damberg diskutera möjligheterna för gruv- och rymdnäringen i Norrbotten.

Det är Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner som tillsammans med Luleå tekniska universitet tar plats på den arktiska arenan. Det viktiga budskapet är att Norra Sverige tillsammans med norra Norge och norra Finland bildar en stark kunskapsregion som bidrar med världsledande arktisk forskning och innovationer. Tisdagen den 23 januari ska universitetssamarbetet ”The Arctic Five” presenteras på konferensen. Det är en viktig satsning som knyter samman Luleå tekniska universitet med Universitetet i Tromsö, Uleåborgs universitet, Umeå universitet och Lapplands universitet i Rovaniemi. LTU tror mycket på samarbetet.

- Vi vill lyfta fram att ”The Arctic Five” utgör den i särklass största kunskapsnoden globalt rörande forskning och utveckling i Arktis. Med de fem lärosätena i norr så kan vi med rätta kalla oss för en kunskapsregion. I ett geografiskt territorium med totalt 1,4 miljoner invånare samlar vi sammantaget ca 90 000 studenter, över 4000 doktorander och mer än 5 000 forskare, vilket är helt i nivå med Stockholmsregionen, säger Roland Larsson, dekan vid Luleå tekniska universitet och talare på konferensen.

”The Arctic Five” syftar till att stärka områden där universiteten idag har hög arktisk kompetens. Inledningsvis har universiteten definierat sex samarbetsområden; energi, gruvnäring, hälsa, ursprungsbefolkningar, regional utveckling och lärande. Viktigt för regionens attraktivitet

- För regionens attraktivitet är det väldigt betydelsefullt att ha en stark forsknings- och utvecklingsmiljö som kan locka talanger i form av studenter, doktorander och forskare. Det är väldigt positivt att universiteten tillsammans vill Tillsammans vill universiteten stimulera utvecklingen av ett kompetent, innovativt och hållbart Arktis, säger Maria Stenberg, regionråd i Region Norrbotten.

Under måndagen sker också två möten där näringsminister Mikael Damberg deltar. Vid ett seminarium kommer framtidens hållbara gruv- och mineralnäring att diskuteras tillsammans med norska företrädare. Näringsministern får också en presentation av utvecklingen inom rymdnäringen i Norrbotten.

 

Värna innovationsklimatet

Länets politiker har tillsammans pekat ut fyra områden som särskilt viktiga för en hållbar utveckling av Norrbotten som en del av Arktis: Global konkurrenskraft, nya handelsvägar, hållbar samhällsplanering och forskning/innovation. Politikerna tycker att samarbetet mellan företag, akademi, och offentlig sektor kan intensifieras ytterligare för att gemensamt stärka Norrbotten som en arktisk innovativ region med forskning i världsklass.

- Här har akademin, det offentliga och näringslivet gemensamma intressen. Nya idéer, nya sätt att tänka och göra, uppstår inte bara genom forskning och akademi. Det är ofta i samarbeten mellan olika sektorer som människor hittar nya lösningar, säger Niklas Nordström, vice ordförande i Norrbottens Kommuner.

Konferensen Arctic Frontiers i Tromsö samlar regeringschefer, akademi, näringsliv och andra viktiga intressenter som vill diskutera utmaningar och möjligheter i Arktis. År 2017 hade konferensen drygt 3 500 deltagare från 35 arktiska och icke-arktiska stater och bevakades av 120 journalister.

Kontaktpersoner:
Maria Stenberg, regionråd, Region Norrbotten, tel 070-222 18 06
Niklas Nordström, vice ordförande, Norrbottens Kommuner, tel 070-497 36 62
Roland Larsson, Luleå tekniska universitet, tel 070-269 13 25
Marlen Aasa-Chapman, Luleå tekniska universitet, tel 0920-49 12 25
Jenny Hakeberg, Region Norrbotten, tel 070-590 41 02

23 Jan 2018