Meny

Glenn Nordlund (s) blir ny ordförande för Europaforum Norra Sverige

Glenn Nordlund (s) efterträder Erik Bergqvist (s) som är ny EU-parlamentariker. Glenn Nordlund är ordförande för regionstyrelsen i Västernorrland och blev i mars även invald i styrelsen för SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Europaforum Norra Sverige är en arena för politiker i de fyra nordligaste länen. Nätverket Europaforums syfte är att samordna insatser och påverka från norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap och förankra EU-politiken hos lokala och regionala politiker.

Arbetet leds av tolv rapportörer, tre från varje län. Norrbotten företräds av Anders Josefsson (m) Norrbottens Kommuner, Britta Flinkfeldt (s) Norrbottens Kommuner och Nils-Olov Lindfors (c) Region Norrbotten.

”EU-politiken är i allra högsta grad närvarande för oss på lokal och regional nivå, vilket innebär att vi behöver påverka dess utformning och inriktning så att det möter våra utmaningar i norra Sverige. Inte minst när det gäller sammanhållningspolitiken, infrastruktur och energi- och klimatfrågor. Vi behöver därför fortsätta kraftsamla kring det unika och framgångsrika samarbete kring EU-frågor som vi i norra Sverige haft under snart 20 år", skriver Nordlund i en kommentar om sitt uppdrag.

Europaforum Norra Sverige har tät kontakt med bland annat Europeiska kommissionen, Europaparlamentet samt regering och riksdag.

 

26 Jun 2019 Regional utveckling