Meny

Kunskapsportal


Kurs och konferens

Anmälan till utbildningar görs via kurs och konferens:


Delaktighet och inflytande 

Det finns olika sätt att arbeta för att möjliggöra individers delaktighet och inflytande. 


Föräldraskapsstöd

 


Metodutbildningar

Metodutbildningarna genomförs i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Fokus ligger på de metoder och arbetssätt som är evidensbaserade, rekommenderade och har störst spridning i länet. Dessa utbildningar är en del av Norrbottens Kommuners kurs- och konferensverksamhet.

Utbildarna i de olika metoderna har sin anställning hos respektive huvudman och Norrbottens Kommuner planerar och samordnar utbildningsinsatserna. Syftet är att kunskapen om metoderna ska förvaltas och spridas i länet och att de ska svara för det kontinuerliga kompetensbehovet som verksamheterna har i dessa metoder. Det innebär att de metoder som ligger i plattformen ges kontinuerligt årligen för att verksamheterna ska kunna ha en långsiktig planering för personalens kompetensutveckling.

Inbjudan till dessa utbildningar hittar du under kurs och konferens.

Nära vård - Ledarskap i komplexitet

Inspelade föreläsningar med Klara Palmberg Broryd

Norrbottens Kommuner har träffat ett avtal med föreläsaren, som ger kommunanställda i alla länets kommuner tillgång till del 1-3 om Komplexitet. Kontakta  för lösenord. 


Psyk-E bas

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram som baseras på filmade föreläsningar av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Materialet består av dessa föreläsningar med tillhörande skriftliga faktablad, en manual som stöd vid användning, utbildningsintyg och utvärderingsblankett. Föreläsningarna är avsedda att användas i studiecirkelformat i små grupper där gruppens diskussioner och reflektioner kopplar ihop innehållet i föreläsningarna med den egna praktiken. Även om föreläsningarna kan användas för självstudier blir inlärningseffekten avsevärt mycket större om de används som avsett, nämligen i en studiecirkelgrupp under handledning av en utbildningsledare.

Norrbottens Kommuner har träffat avtal med Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus (KI DS), som ger kommunanställda i alla länets kommuner tillgång till nedanstående psyk e-utbildningar. Kontaktformulär för ansökan om lösenord finns under respektive e-utbildningsblock. 

Hjälp med planering och genomförande? 

Det finns möjlighet att skräddarsy en utbildning för din verksamhet/personalgrupp och att få support kring upplägg och genomförande av utbildningen. Använd länken för kontakt Kontakt • Psyk-E bas

 


Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att genom Yrkesresan skapa förutsättningar för fördjupad kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten.


Tips på utbildningar och föreläsningar

Här nedan finns tips på utbildningar och föreläsningar som inte arrangeras av Norrbottens Kommuner men som man kan ta del av

Uppdaterad 2023-09-25