Meny

Vi krokar arm för barn och unga

Hälsa och lärande hör ihop! Javisst är det så, och frågan som vi ställt oss är vad kan vi göra för att de 51 000 barn och unga mellan 0-19 år som lever i Norrbotten ska få de bästa möjligheterna att må bra och lära sig för att leva ett gott liv?

Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet krokar nu arm för barn och unga i Norrbottens Hälsoskola. 

- Vi vet att hälsa hänger ihop med lärande och att en god lärandemiljö i skolan också främjar hälsan, det utgår vi från i vårt arbete, säger professor Catrine Kostenius som är flexitforskare i samarbetet.  

Syftet med flexitforskartjänsterna är att bygga broar mellan universitet och det omgivande samhället. Satsningen finansieras av Riksbankens jubileumsfond. 

- Andra aktörer i samhället kan få upp ögonen för vad akademien kan bidra med, och vi som forskar på universitet kan också få en direkt koppling till olika verksamheter. Det bidrar till att hitta framtida samarbetspartners, säger Catrine Kostenius, som de närmaste åren kommer ha sin forskningsbas på Norrbottens Kommuner.

Hälsoskolan

Flexitforskarna flyttar sin forskning ut i samhället