Meny

Uppskjutna investeringar i vägar och järnvägar är ett hot mot Norrbottens utveckling

Norrbotten kommuner har lämnat in ett yttrande på Trafikverkets inriktningsunderlag 2022/2033, 2022/2037 Trafikverket har i sitt underlag förslagit att inriktningen ska vara att i första hand underhålla det som redan existerar och skjuta på investeringar som exempelvis att bygga ut hela Norrbotniabanan hela vägen till Luleå. Konsekvensen av förslaget blir också att behövlig kapacitetsförstärkning på Malmbanan skjuts framåt.

01 Feb 2021 Regional utveckling