Meny

Regeringen måste nu även avstå från planerna på ett elprisområde för hela Sverige

Regeringen har, efter månader med höga elpriser i samtliga landsdelar, svängt i frågan och föreslår nu att Norrland inkluderas i ett nytt elprisstöd. Ställningstagandet innebär ett steg i rätt riktning för norra Sverige som har kämpat för ett stödpaket som inkluderar hela landet. Nu måste regeringen även backa från de skadliga planerna på att göra hela Sverige till ett enda elprisområde.

  • Det är riktigt att regeringen lyssnar på kritiken och inkluderar Norrland som en del av Sverige. Att fortsatt räkna med norra Sverige i övervägningar är nödvändigt om regeringen faktiskt ska bedriva en långsiktig och sund politik för hela landets bästa. Sett till energipolitiken innebär detta att regeringen omedelbart måste överge det direkt skadliga förslaget som att slå samman hela Sverige till ett enda elprisområde. Det förslaget skulle inte öka tillgången till el i södra Sverige och gör elen endast marginellt billigare där medan skulle bli mycket dyrare i norra Sverige, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S), ordförande Norrbottens Kommuner.

 

Läs hela pressmeddelandet här >>

10 Jan 2023