Meny

Ett år efter invasionen – Norrbotten behöver minska ryskt inflytande och öka motståndskraften

Ett år efter Rysslands invasion står Norrbottens Kommuner fast vid sitt stöd till Ukraina. Till följd bör Norrbotten agera aktivt för att utesluta ryska statens ekonomiska intressen och inflytande inom våra gränser. I rådande säkerhetsläge behöver länet säkerställa sin motståndskraft för att fortsatt kunna ge det stöd som Ukraina behöver.

Totalförsvarets forskningsinstitut har kartlagt 128 ryska investeringar med företag i Sverige
som var aktiva den 1 januari 2022. I andra granskningar förekommer makthavare tillika
oligarker bland de som har inflytande i Sverige genom bolag.

- Det är fullständigt oacceptabelt att makthavare i Putins regim verkar och profiterar
genom bolag i Sverige. Vi har, utöver en solidarisk plikt till Ukraina, även en
skyldighet att minimera våra egna sårbarheter och motverka ryska möjligheter till
påtryckning. Det är genom oberoende mot Ryssland som vi kan ställa upp för Ukraina
allra bäst, säger Claes Nordmark, ordförande i Norrbottens Kommuner och
kommunalråd Boden.

Läs hela pressmeddelandet här >>

03 Mar 2023