Meny

Norrbottens Kommuner oroas över regeringens kraftigt sänkta ambitioner för naturvård

Regeringens kraftigt minskade anslag för naturvård innebär halverade medel till Länsstyrelsen i Norrbotten. Till följd minskar flera naturvårdsåtgärder i omfattning, som lokala naturvårdsprojekt och stödåtgärder för fjällräven, medan andra i princip helt upphör, däribland bekämpning av invasiva arter. Biologisk mångfald och naturvård kräver kontinuitet för att resultat från tidigare insatser inte ska förloras. Norrbottens Kommuner varnar för att stora naturvärden och förutsättningar för friluftslivet kan gå om intet ifall regeringen inte ökar anslagen till den tidigare nivån.

Naturvård kräver kontinuitet och regeringens neddragningar kommer nu att främst skada känslig natur i länet. Statlig finansiering måste vara långsiktig för att ansvariga parter ska kunna bedriva naturvård och stödja kommuner i bekämpning mot invasiva främmande arter, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S), ordförande Norrbottens Kommuner.

Läs hela pressmeddelandet här.

17 Jul 2023