Meny

Norrbottens Kommuners lämnar synpunkter inför energiforskningspropositionen

Norrbottens Kommuner har som utsedd remissinstans lämnat synpunkter till klimat- och näringslivsdepartementet inför framtagandet av den kommande energiforskningspropositionen.

Norrbottens Kommuner tar ställning för att forskning och innovation på energiområdet ska eftersträva lösningar för kommuner, näringsliv och samhällen att bättre hushålla med energi och bidra till energi- och klimatpolitiska mål samt samhällsberedskap. Till detta är en inriktning som prioriterar energieffektivisering och energilagring viktigt för kommunerna i Norrbotten.

Läs yttrandet här >>

Läs pressmeddelandet här >>

17 Nov 2023