Meny

Vill du veta mer om Yrkesresan och vårt arbete i Norrbotten?

Yrkesresan är ett strukturerat arbetssätt för introduktion och långsiktig kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Det är en nationell satsning och ett samarbete mellan SKR,

Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Norrbottens Kommuner ansvarar för att samordna genomförandet av Yrkesresan i Norrbotten.

Se introduktionsfilmen så får du veta mer

20 Dec 2023