Meny

God försörjningsberedskap kräver förtydligat ansvar för kommuner och återkoppling från statliga myndigheter

Norrbottens Kommuner efterfrågar en förtydligad och avgränsad informationsskyldighet för att kommunerna ska kunna uppfylla nya krav inom försörjningsberedskapen. En fungerande modell för svensk försörjningsberedskap kräver även att kommunerna får återkoppling kring statliga beslut som berör deras arbete på området, till exempel om beredskapslagring.

  • Vi i kommunerna är positiva till att lämna de uppgifter som krävs för att rusta Sveriges gemensamma försörjningsberedskap. Ansvaret får däremot inte omfatta uppgifter som kommunerna saknar möjlighet att samla in. Informationsskyldigheten behöver därför avgränsas till de uppgifter som kommunerna faktiskt kan lämna, nämligen om försörjningsviktiga varor och tjänster för den kommunala verksamheten, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden och ordförande Norrbottens Kommuner.
  • Det civila försvarets uppbyggnad är tidskritiskt vilket gör att vi alla måste jobba effektivt och tillsammans. En fungerande modell för svensk försörjningsberedskap kan därför inte baseras på envägskommunikation där det bara är kommunerna som lämnar information till högre nivåer. Kommunerna behöver få återkoppling kring de resurser som sedan väljs att beredskapslagras nationellt för att undvika dubbelarbete lokalt, säger Claes Nordmark.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs hela yttrandet här.

28 Dec 2023