Meny

Förbundsfullmäktige

Medlemskommunerna beslutar om övergripande planer, medlemsavgift och andra frågor via sina politiskt valda ombud i Förbundsfullmäktige.

Ombud till förbundsfullmäktige utses av medlemskommunernas kommunfullmäktige, Representation från respektive kommun beräknas efter antal invånare - varje påbörjat 4000-tal invånare ger en ombudsplats. För närvarande består förbundsfullmäktige av 70 ombud och de sammanträder en gång per år.

25 april 2024 genomfördes sammanträdet i Haparanda.