Meny

Förbundsfullmäktige

Medlemskommunerna beslutar om övergripande planer, medlemsavgift och andra frågor via sina politiskt valda ombud i Förbundsfullmäktige.

Representation från respektive kommun beräknas efter antal invånare - varje påbörjat 4000-tal invånare ger en ombudsplats. För närvarande består Förbundsfullmäktige av 70 ombud. Förbundsfullmäktige sammanträder en gång per år.

28 april 2022 genomfördes sammanträdet i Boden.