Meny

Unga i Norrbotten kommer till tals

Vi vill veta vad du tycker, berätta för oss!

 

Det här är ett forum med enkäter för unga i länet att berätta vad de tycker och delge sina erfarenheter i aktuella frågor. 

Jenny Ekerljung, "Ung i Luleå" berättar hur du fyller i webenkäten

Enkäterna är öppna för alla unga i Norrbotten och det är frivilligt att delta. Inga personuppgifter samlas in, endast information om kön, skola, och kommun för att generellt kunna beskriva de unga som deltagit. Ditt inlägg är alltså anonymt. "Unga kommer till tals" är ett initiativ inom ramen för folkhälsostrategiarbetet där Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten samverkar. Resultaten kommer att göras tillgängliga för beslutsfattare, politiker, yrkesverksamma och allmänheten genom de deltagande organisationernas konferenser och nätverk. En sammanfattning av resultaten kommer också att läggas ut här på sidan under våren 2021.

❤️ TACK

Först ett stort och hjärtligt TACK till alla er unga i Norrbotten som deltagit genom att fylla i webenkäten och delat med er av era erfarenheter, reflektioner och insikter. 

Nyhetsartikel om rapport: Unga reflekterar om AI som verktyg för att främja psykisk hälsa

MER...
Här kan du ta del av ungas röster, rapporter och presentationer med analyser av svaren på webbenkäterna.