Meny

Kan AI hjälpa att främja psykisk hälsa?

Svaret på den frågan är fokus i ChatPal som är ett treårigt tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs med stöd av EU-programmet Norra Periferin och Arktis (Northern Periphery and Arctic Programme).

Den psykiska ohälsan bland medborgarna ökar och vårdens resurser riskerar att inte räcka till. Därför har fyra länder gått samman i EU-projektet ChatPal. Syftet är att se om artificiell intelligens (AI) kan bidra till att ge fler hjälp och stöd till ökat psykiskt välbefinnande och samtidigt avlasta vårdpersonalen. I Sverige är fokus på unga medborgares psykiska välbefinnande men appen kan användas av alla oavsett ålder och var du bor i länet. Projektet är en samverkan mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner i Sverige och därutöver samarbetspartners i Finland, Storbritannien (Nordirland och Skottland) samt Irland. 

Testa ChatPal

Instruktioner för hur du testar appen, hittar du här

Se även filmen med ChatPal-ambassadör och sjuksköterskan Nadja Ståhl.
Läs mer om Nadja här

Kan AI hjälpa att främja ungas psykiska hälsa? 

Forskarteamet undersöker om ChatPal appen som baseras på artificiell intelligens och positiv psykologi kan bidra till att öka det psykiska välbefinnandet bland unga. Unga i Norrbotten får testa appen tillsammans med möjliggörande vuxna som elevhälsans personal, lärare och skolledare, personal på ungdomsmottagningar och ledare för ungdomsverksamheter. 

ChatPal appen är tänkt att ge användaren information och verktyg för att främja sitt psykiska välbefinnande. Personer med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa kan få vägledning av ChatPal. Appen ska däremot inte användas för behandling eller terapi och den som upplever psykiska problem bör kontakta sin hälsocentral eller en psykiatrisk mottagning. 

Om du är ung i Norrbotten och vill vara med och påverka utvecklingen, läs mer här.