Meny

Sverige, vi har ett resultat!

Under fyra år har initiativet Hälsoskolan i Norrbotten byggt hälsofrämjande samverkan i länet och bidragit med processtöd till de utvecklingsarbeten runt om i kommunerna som syftat till att främja barn och ungas hälsa och lärande. Forskning och utveckling har gått hand i hand så nu finns forskningsresultat och erfarenheter av hälsofrämjande arbete.

Hur kan vi främja barn och ungas hälsa och lärande? Vi delger några möjliga svar på den frågan i resultaten av den forskning och utveckling som genomförts 2017-2021 kopplat till den regionala folkhälsostrategin i Norrbotten. Inom ramen för samverkansinitiativet Hälsoskolan i Norrbotten har Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet bedrivit forskning och utveckling med fokus på hälsofrämjande och delaktighetsskapande processer. I det fortsatta arbetet är Länsstyrelsen i Norrbotten ännu en viktig regional aktör. Resultaten presenteras i en digital tidning som du kan läsa här på hemsidan eller ladda ner en utskriftsvänlig version. I 36 publikationer beskrivs fynden som publicerats i vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter, bokkapitel, konferensbidrag och populärvetenskapliga texter.

Läs den digitala tidningen och publikationerna, begrunda och reflektera över några frågor vi tycker är värdefulla att ställa:

  • Hur kan vi använda oss av de många guldkorn och framgångsbeskrivningar som återfinns i resultaten?
  • Hur hanterar vi de brister som beskrivs i resultaten?
  • Vad kan vi lära oss om medskapande processer tillsammans med såväl personal som barn och unga och hur kan de insikterna bli användbara i den egna verksamheten?
  • Hur kan professionella och verksamhetsledare samverka med politiker och göra gemensam sak för att de över 51 tusen barn och unga i Norrbotten ska få goda förutsättningar för att leva ett gott liv?
  • Vad kan vi göra för att säkerställa hållbarheten i hälsofrämjande arbete - att gå från kortlivade projekt (tomtebloss) till långsiktiga initiativ och satsningar (blockljus)?

Vi vill än en gång säga hjärtligt tack till alla er som bidragit till arbetet med forskning, utveckling och processtöd till kommuner och enskilda verksamheter för att främja barn och ungas hälsa och lärande. Vi uppskattar stöttande politiker, engagerad personal och de barn och unga som varit medskapare runt om i Norrbotten. I tacksamhet och med sikte på framtiden vill vi tillägna detta citat till er alla: ”Ni påminner oss om att vi alla mår bra av att vara i ett sammanhang där vi är överens om att lyfta det fina i oss människor; närvaro, omtänksamhet, medkänsla, uppriktighet, generositet, förmåga att förlåta och försonas”(Fri tolkning av Björn Nattiko Lindeblad, Jag kan ha fel, 2020).

Med vänliga hälsningar styrgruppen för Hälsoskolan i Norrbotten