Meny
Avtal org.jpg

Avtal och överenskommelser

Här finns avtal och överenskommelser som gäller socialtjänsterna i Norrbottens län

Fast vårdkontakt - Anvisning

Förvaltning samordnad planering mellan länets kommuner och Region Norrbotten

Politisk samverkan mellan kommunerna och Region Norrbotten

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU