Meny
Lulea Siluett Vit Bg

Trygghetskonferensen 2022-2023

Trygghetskonferensen har med anledning av pandemin fått skjutas upp ett antal gånger. Vi planerar för att genomföra den fysiska konferensen i Luleå den 22-23 mars 2023 samt erbjuda digitala event under hösten 2022. Så markera dagarna i din kalender redan nu, och håll utkik efter mer information!

Temat ”Tillit i en orolig tid?” är mer aktuellt än någonsin. Covid-19 har påverkat oss alla och framtiden har blivit svårare att förutsäga. Därtill sker just nu stora satsningar på industrin i norra Sverige – hur kommer denna utveckling att påverka oss och vårt samhället framöver? Vi menar att ett trygghetsskapande arbete i samverkan behövs mer än någonsin för att öka tilliten mellan människor och samhälle, för att samhället därigenom ska vara bättre rustat för att möta framtiden.


Trygghetskonferensen - världens längsta konferens?

”Tillit i en orolig tid?” som tema för nästa Trygghetskonferens fastställdes redan 2019 när planeringsarbetet startade. Sedan dess har pandemin gjort att vi har fått skjuta upp samt ställa om till digitala event. Så egentligen kan man säga att den kommande Trygghetskonferensen 2023 har pågått under ett antal år - med glimten i ögat kan vi kanske kalla den världens längsta konferens – och där den stora finalen kommer att vara den fysiska träffen i Luleå 2023.

I väntan på den fysiska konferensen kommer vi att göra digitala event även under hösten 2022. Mer information om detta kommer efter sommaren.

Mer om Trygghetskonferensen

Trygghetskonferensen arrangeras av Polisen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner och Rättighetscentrum Norrbotten.

Målet för Trygghetskonferensen är att visa hur trygghet för alla är kopplat till hållbart arbete med mänskliga rättigheter, trygghets- och brottsförebyggande arbete, jämlikhet, jämställdhet och tillit. Vi vill visa hur främjande och förebyggande arbete kan ge positiva effekter inom områden som utmanar oss idag samt bidra till att möjliggöra nätverkande och ett delande av erfarenheter inom det trygghetsskapande området.

För en inblick i Trygghetskonferensernas upplägg - ta gärna del av information om tidigare konferenser:

Tidigare föreläsningar

Lars Trägårdh
Se föreläsningen >>

Edna Eriksson
Se föreläsningen >>

Misse Wester
Se föreläsningen >>

Kontakta oss

Mats Burman
Länsstyrelsen Norrbotten
mats.burman@lansstyrelsen.se
010-225 52 57
Karin Forsman
Norrbottens Kommuner
karin.forsman@kfbd.se
070-601 19 56
Johan Hörnemalm
Norrbottens Kommuner
Kristina Lantto
Polismyndigheten
kristina-e.lantto@polisen.se
010-568 35 30
J-O Madeleine Ågren
Rättighetscentrum Norrbotten
jan-olov.madeleine.agren@sensus.se
0920-25 99 81