Meny
prickar.jpg

Dokumentation

Här publiceras material från länsträffar, nätverksträffar och enskilda konferenser som anordnas i Norrbottens Kommuners regi, inom området Utbildning och Arbetsmarknad

Rapporter relaterat till Aktuell Skolpolitik 2019

Skolverkets kunskapsöversikt:

Hälsa för lärande – lärande för hälsa (2019,Petri Partanen)

LÄNK TILL FULLTEXT

Specialpedagogiska skolmyndighetens forskarantologi:

Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi (2018)

LÄNK TILL FULLTEXT

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Rapport:

Fokus 18 - Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige (2018)

LÄNK TILL FULLTEXT

Skolverket Hitta och välj forskning:

LÄNK TILL SÖKVERKTYG

 

Från Aktuell Skolpolitik 2017

Anna Ekström ger oss sin syn på en jämlik och jämställd förskola/skola