Meny
12216664-barn-anvander-ipad-i-undervisningen.jpg

Utbildning och lärande

Norrbottens Kommuner är en aktiv part i regionala och nationella samverkansfrågor inom utbildning och lärande.

Inom området Utbildning och lärande är Norrbottens Kommuner en aktiv part i samverkan med regionala och nationella aktörer. Samverkan innefattar flera områden, bland annat framtagande av överenskommelser, strategier/handlingsplaner samt att stärka samverkan med akademin för en förskola/skola på vetenskaplig grund. Regionala samverkansparter är Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Luleå Tekniska universitet, E-nämnden, Specialpedagogiska skolmyndigheten(SPSM) mfl. På nationell nivå sker samverkan med Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting(SKL), utbildningsdepartementet samt andra aktörer inom utbildning och lärande.