Meny
Arktis.png

Politisk plattform för Arktis

Norrbotten är Sveriges port till Arktis. Politikerna i den gemensamma tillväxtberedningen mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten bestämde sig för att dra nytta av vårt geografiska läge och ta fram en arktisk politisk plattform med de viktigaste prioriteringarna för en hållbar utveckling av Norrbotten i Arktis.

Prioriteringarna som slagits fast i den politiska plattformen är global konkurrenskraft, nya handelsvägar, hållbar samhällsplanering och forskning/innovation - fyra områden som är avgörande för regional hållbar utveckling av Norrbotten. En viktig del i plattformen är att fortsätta stärka det politiska samarbetet och skapa samsyn med grannländerna i strategiskt viktiga frågor. Både Norrbotten och Nordnorge är starka tillväxtregioner. Klimatförändringar öppnar upp för nya handelsvägar som Nordostpassagen vilket beräknas rejält minska transporttiden för godset. Samtidigt behövs överenskommelser om effektiva kontrollsystem för att skydda Arktis och dess känsliga marina miljöer.

De senaste åren har Arktis blivit allt hetare på den politiska agendan – geopolitiskt, säkerhetsfrågor, klimatförändringar, utvinning av råvarutillgångar. EU:s intresse och det globala samarbetet inom Arktiska rådet gör dessutom att Sverige och Norrbotten allt tydligare påverkas av andra länders politik och prioriteringar rörande Arktis. Nya förutsättningar för exempelvis att bedriva sjöfart, handel och energiutvinning växer fram.

Utmaningen för regionen är att ta tillvara nya möjligheter, det unika som finns här, förädla samt sälja kunskapen om att verka i arktisk miljö. Den framgångsrika forskning som bedrivs på Luleå tekniska universitet handlar om arktiska frågor - tester i experimentell kall miljö och som i nära samarbete med näringslivet ger nya affärsmöjligheter. De arktiska universiteten, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, universitetet i Tromsö, Uleåborgs universitet samt Universitetet i Lappland har skrivit ett samarbetsavtal. Syftet är att stärka områden där universiteten idag har hög arktisk kompetens och tillsammans kan konkurrera om studenter, forskare och resurser. Sammantaget har Norrbotten med sitt geografiska läge, naturresurser och kunskap stor betydelse vilket ger möjligheter till regional hållbar tillväxt och global konkurrenskraft.