Meny

Internationella nätverk

Internationalisering innebär öppenhet och internationellt inflöde av idéer, information, kunskap, kapital och personer. Genom internationellt och gränsregionalt samarbete ska Norrbottens attraktivitet öka och vara en intressant tillväxtregion som verkar på globala tillväxtmarknader.

Att se möjligheter med internationella marknader är en fråga om attityder, kunskap och förhållningssätt. Ett globalt marknadstänkande är lika viktigt som det lokala och regionala för att öka tillväxten. Internationaliseringen gör regionen mer attraktiv för utländska besökare, arbetskraft och investeringar.

Ett lyckat resultat av investeringsfrämjande arbete i en region, är avhängigt samverkan mellan många aktörer, samt att ha internationella nätverk. Det ger ökade exportmöjligheter och företagssamverkan över gränserna. 

Invest In Norrbotten

 

 

Öppenhet mot omvärlden innebär att bryta barriärer, se mångfald och olikheter som berikande genom ökat samarbete med andra regioner och länder.

Samarbete med de nordiska länderna med likartad situation är ett sätt att utbyta erfarenheter, skapa kontakter och få samarbetspartners. I detta sammanhang är gränsöverskridande samarbete inom den arktiska geografin en viktig arena. Medlemskapet i EU underlättar samarbeten över gränserna via olika program, i norden, kring Östersjön och i hela Europa.