Meny

Jämställdhetsarbete i Norrbotten

I samverkan för jämställdhet i Norrbotten ingår representanter från Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet samt Region Norrbotten.

Pristagarna av Norrbottens Jämställdhetspris 2022 är korade

På den Regionala jämställdhetsdagen 7 september delades det årliga priset på 100 000 kr ut till Centrum mot våld, Ungdomsmottagningen och Gymnasieskolan i Luleå kommun för konceptet ”Sunda relationer” och arbetet med att förebygga våld i ungas nära relationer.


Sunda relationer synliggör bland annat att män står för merparten av våldet och därför behöver bidra till förändring av destruktiva normer. En viktig del av insatserna är stöd till våldsutövare. Anna Morin, Anneli Forsberg, Catarina Jonsson och Jessica Kemi tog emot priset av landshövding Lotta Finstorp och prorektor Cathrine Norberg i ett fullsatt Vetenskapens hus i Luleå på onsdag eftermiddag. De belönas för sitt arbete med Juryns motivering:


”Årets pristagare lägger fokus på insatser som på sikt kan rädda liv. Genom det här arbetet uppmärksammas en av de absolut största utmaningar som världen och Sverige står inför, ett uppdrag som ingen kan lösa på egen hand.
I denna samverkan tas ett gemensamt grepp för att förebygga våld i ungas nära relationer. Dessa parter lyfter fram att män står för merparten av våldet och därför har ett stort ansvar att delta i förändringen av destruktiva maskulinitetsnormer.

Inom ramen för samverkan erbjuds utbildningsinsatser, föreläsningar, rådgivning och stödsamtal där stöd till våldsutövare är en viktig del. Parterna betonar vikten av att det ska vara lätt för unga att söka den hjälp som behövs och som de har rätt till. Med målsättningen att pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor ska upphöra är Sunda relationer ett viktigt koncept och samarbete som kan bidra till att göra Norrbotten till ett tryggare och mer jämställt län.”

Under dagen hölls även fyra uppskattade brandtal om jämställdhet av Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges kvinnoorganisationer, Maria Jansson, Luleå tekniska universitet, Ellen Nyström och Julia Edbom, Lockerroompodden, samt Jonas Sköld, lokalområdespolischef Luleå /Boden. Brandtalen spände över olika ämnen som läget med jämställdheten i Sverige, attraktiva utbildningar och branscher, samtal om viktiga samhällsfrågor från basketens värld samt mäns våld mot kvinnor.

Norrbottens jämställdhetspris delas ut årligen av Samverkan för jämställdhet Norrbotten som består av Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten.

Inspelad version av webbsändningen

Regionala jämställdhetsdagen
7 september 2022

Jämställdhet – en nyckel för samhällsomvandlingen

Jämställdhet behöver tydligt genomsyra länet för att Norrbotten ska nå en hållbar samhällsutveckling. Fyra regionala aktörer arrangerar den Regionala jämställdhetsdagen för att uppmärksamma framgångsrikt jämställdhetsarbete och dela ut Norrbottens jämställdhetspris till den aktör som just nu gör något särskilt för att sätta jämställdhetsfrågorna högst på agendan.

Se inbjudan här >>


Norrbottens jämställdhetspris 2022

Framgångsrikt jämställdhetsarbete ska lyftas fram och belönas. Nu utlyses Norrbottens jämställdhetspris för år 2022 där vinnaren får 100 000 kronor. Vinnaren presenteras och uppmärksammas vid den regionala jämställdhetsdagen 7 september 2022.

 

Se film med Pajala HC som vann priset 2020

Youtube-länk: https://youtu.be/274iv7DFsCs

Pristagarna av Norrbottens Jämställdhetspris 2021 är korade

På den Regionala jämställdhetsdagen 8 september delades det årliga priset på 100 000 kr ut till lärarna Kristina Nilsen och Susanne Pettersson på Strömbackaskolan i Piteå. De båda lärarna belönas för sitt arbete med Juryns motivering:

”Genom systematiskt och medvetet jämställdhetsarbete har årets pristagare ambitionen att förändra, utveckla och förbättra en mansdominerad bransch, där förlegade fördomar och stereotyper allt för länge varit rådande och grundmurade byggstenar.

I ständig dialog med branschrepresentanter, genom att aktivt lyfta stereotyper om kvinnligt eller manligt och genom att skapa trygghet för kunskapstörstande tjejer vill lärarna Susanne Pettersson och Kristina Nilsen bredda och möjliggöra utbildning, livskunskap och trivsel för tjejer såväl som killar på Strömbackaskolans bygg-, el och VVS-program i Piteå. Ett medvetet arbete som anlägger och bygger god grund för ett jämställt och attraktivt Norrbotten för alla.”

Under dagen höll Peter Rung, föreläsare och grundare av Huskurage, ett uppskattat brandtal om jämställdhet med utgångspunkt i maskulinetens behov av att utvecklas för att motverka ojämställdhet och underlätta personlig utveckling för både män och kvinnor under rubriken ”Hellre en del av lösningen än en del av problemet”

Pristagare Norrbottens Jämställdhetspris 2021 flankerade av juryn bestående av Lotta Finnstorp, Landshövding Norrbotten, Linda Frohm Regionråd, Chatrine Norberg Prorektor Luleå Tekniska universitet, Tomas Egmark Norrbottens Kommuner och kommunalråd Älvsbyn

Pristagare Norrbottens Jämställdhetspris 2021 flankerade av juryn bestående av Lotta Finnstorp, Landshövding Norrbotten, Linda Frohm Regionråd, Chatrine Norberg Prorektor Luleå Tekniska universitet, Tomas Egmark Norrbottens Kommuner och kommunalråd Älvsbyn

Vinnarna av Norrbottens Jämställdhetspris 2021: Kristina Nilsen och Susanne Pettersson, Strömbacka skolan  Piteå

Vinnarna av Norrbottens Jämställdhetspris 2021: Kristina Nilsen och Susanne Pettersson, Strömbacka skolan Piteå