Meny

Nära Vård i Norrbottens län

På den här sidan finns information och material som gäller omställningen till Nära Vård i Norrbottens län

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.

Den nära vården innebär att vi utgår från den enskildes behov och förutsättningar snarare än organisationernas. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt vilket innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. 

Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära utan den närmsta vården är egenvården, alltså det som patienten själv kan göra, med hjälp av sina nätverk och med stöd av kommun och region. I nära vård betonas vikten av att stärka och stödja det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Kontaktperson från Norrbottens Kommuner 

Åsa Heikkilä
Tel: 070-508 06 63
E-post: asa.heikkila@kfbd.se


Uppdaterad 2023-11-08