Meny
3960401-schoolchildren-at-home-time.jpg

Aktuellt

Här hittar du det som är aktuellt just nu.

Här kan du som missade direktsändningen få ta del av:

VFU-webbinarium om arbetsintegrerad lärarutbildning 22/9

Välkommen att ta del av erfarenheter från lärosäten, skolhuvudmän och studenter kring VFU-relaterade frågor i Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL).

En ny form av grundlärarutbildning, där studenterna arbetar och studerar samtidigt, ska introduceras på Luleå tekniska universitet. För att ta del av erfarenheter från aktörer som redan startat AIL kartlägger vi olika sakområden och vill samtidigt dela med oss av den kunskapen genom webbinarium.

I samarbete med några högskolor, universitet och deras samverkanskommuner, bjuder vi in till webbsänt seminarium . Webbinariet fokusera på VFU-relaterade frågor inom Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL). Vi kommer att få träffa utbildningssamordnare, VFU-handläggare, skolledare och AIL-studenter och i dialogform få ta del av deras erfarenheter av VFU kopplat till Arbetsintegrerad lärarutbildning.

 

Presentationer från Webbinariet:

Här kan du som missade direktsändningen få ta del av:

”Styrning, trängsel och helheten”

ett webbseminarium med Petra M Svensson forskare på Högskolan Halmstad.

Petra forskar kring perspektivträngsel i offentlig förvaltning och komplexiteten för de tjänstepersoner som ska ansvara för tvärsektoriella frågor.
Hon är del i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om Hälsa och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad, där hennes forskningsprojekt* har titeln ”Värdekonflikter i hållbarhet: politikens eller förvaltningens ansvar?”.

Här får du länkar:
Avhandling

Att styra på tvären

Att skapa helheten

Vetenskaplig artikel

Här kan du ta del av hennes bilder:

Webbseminarium om Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL)

I samarbete med Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet, Högskolan Kristianstad och deras samverkanskommuner har Norrbottens Kommuner genomfört ett uppskattat webbseminarium om Arbetsintegrerad lärarutbildning.

Brist på behörig personal inom skola och förskola har gjort att utbildningssamordnare och arbetsgivare fått ompröva arbetsformer och samarbeta för kreativa lösningar. Genom Arbetsintegrerad lärarutbildning möjliggörs en verksamhetsnära väg till lärarprofessionen genom att teori och praktik går hand i hand under hela utbildningen.

Under det dryga två timmar långa seminariet fick ett 50-tal åhörare, främst från Norrbotten men även ett flertal från övriga Sverige, ta del av värdefulla erfarenheter från de inbjudna lärosäten och huvudmännens framgångsfaktorer och utmaningar kring AIL.  Åhörarna kunde skicka in frågor via en chatt, och under seminariets sista timme fick dessa frågor utrymme i intressant dialog mellan presentatörerna.

Anders J Persson, Södertörns Högskola, skulle ha varit med för att berätta om det utredningsuppdrag han har kring reviderad lärarutbildning och där flera delar av uppdraget går i linje med arbetsintegrerad utbildningsform. På grund av tekniska problem fick vi stryka hans programpunkt men en kort videoinspelning om utredningen publiceras här inom kort.

Här kan du ta del av webbsändningen i efterhand.

Kommunernas personal och rekryteringsbehov 

Tillsammans med SKL har Norrbottens Kommuner tagit fram underlag för kommunernas personal och rekryteringsbehov t.o.m 2026. Siffrorna är en prognos där redan kända prioriteringar och beslut har tagit i beaktning men i övrigt bygger siffrorna på att man ersätter personer som slutar. Inom vissa områden kommer det med all säkerhet vara förändrade behov, ett exempel är ju där teknik och digitalisering tar över arbetsuppgifter.