Meny
Klubba.jpg

Politisk styrning

Norrbottens Kommuner Anno 1946 - den första kommunala länsorganisationen i Sverige

VÅRT UPPDRAG
Norrbottens Kommuner är ett kommunförbund som ägs av länets 14 kommuner. Grunduppdraget för förbundet är att i nära samarbete med medlemmarna organisera, driva och utveckla arenor och nätverk för dialog och kunskapsutveckling.

VERKSAMHETSIDÉ
Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och utvecklat beredningsförfarande företräda, samordna och stödja kommunerna i det gemensamma arbetet för en hållbar samhällsutveckling i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.


Uppdaterad 2023-06-16