Meny

Skolfilm Norrbotten en streamingtjänst för lärare & elever

En ny plattform för filmer/strömmande media som är en viktig pedagogisk resurs där lärare, barn och elever i förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Norrbottens kan se på strömmande utbildningsfilm, serier och UR-program.

Under hösten 2019 så introduceras en nyutvecklad plattform för strömmande media "Skolfilm Norrbotten"

Plattformen når ni via adressen norrbotten.skolfilm.se

Skolfilm Norrbotten är tillgänglig för alla lärare och elever i kommunala skolor i Norrbottens län samt de friskolor som har avtal med Norrbottens kommuner.

Du skapar ett konto under fliken "Skapa konto" i huvudmenyn. Lärare och elever som har en kommunadress eller en på förhand godkänd skoladress får sitt konto godkänt automatiskt. Elever som saknar kommun- eller skoladress kan registrera sig med hjälp av en registreringskod, som de får av sin lärare. Registreringskoden finns tillgänglig för alla lärare under "Mina sidor" fliken.


OBS! Svarsmejl från Skolfilm Norrbotten kan fastna i spam/skräppost filter i din epost.