Meny

Regionalt strategiarbete

RUS - Regional Utvecklingsstrategi Norrbotten 2030, är styrande för regionens prioriteringar och strategiska satsningar. Strategin ska bygga på länets utmaningar, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för att skapa hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

Norrbottens Kommuner är med och driver strategiska frågor med gemensamt intresse för regionens utveckling och blir kontaktyta till kommunerna. Ett aktivt samarbete skär med kommunerna via upprättade nätverk för att involvera den lokala nivån i regionens strategiarbete.

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020

Från och med 2017 har Region Norrbotten det regionala utvecklingsansvaret och det politiska företrädarskapet. Ambitionen är att starta processen med en revidering av den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

Det finns andra strategier som syftar till att främja hållbar regional tillväxt. 

Norrbottens innovationsstrategi

Datacenterstrategi

Livsmedelsstrategi Nära Mat

Klimat och energistrategi

Strategi för jämställdhet i Norrbotten, 2018-2023