Meny

Skolans digitalisering

Den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I skolan nyttjas den potential som internet och modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat och fördjupat lärande.

Det framgår av visionen i det förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering som tagits fram.

I strategin finns förslag på olika initiativ som bör tas. Exempelvis behöver det göras mer för att stimulera utvecklingen av digitala lärresurser, det vill säga innehåll för undervisning, såsom läromedel och program. Det behövs också insatser som stärker kompetensen om skolans digitalisering på olika nivåer av skolans ledning.

 

Strategin fokuserar på fyra centrala områden:

  • Elevernas lärande och användning
  • Professionens praktik och kompetens
  • Infrastruktur och resurser
  • Skolans ledarskap och styrning

Nationella strategier för skolans digitalisering

SKL:s arbete med skolans digitalisering

SKL arbetar på flera sätt för att underlätta skolans digitalisering. SKL understryker att förutom att digital kompetens är ett måste för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle fungerar även digitalisering som en hävstång för lärande om det nyttjas på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Här kan man ta del av SKLs aktiviteter och stöd. Under "Samtal för skolans digitalisering"  kan man ta del av SKLs samtal med personer som har erfarenheter av att jobba med de utmaningar skolan står inför när det gäller digitalisering. 

LIKA, it-tempen för skola och förskola, är ett verktyg som ska underlätta arbetet med it i skolan/förskolan. Verktyget är ett stöd för rektor, förskolechef och förvaltning att fokusera på rätt saker, att prioritera insatser och aktiviteter.

Pågående aktiviteter vid Norrbottens Kommuner

 

iDAG - Fjärrundervisningsprojekt vid Lapplands gymnasium

iDAG-projektet är ett treårigt projekt vars mål är en etablerad, hållbar innovations-/testmiljö, som bidrar till ökad likvärdighet och sömlösa övergångar mellan klassrums- och fjärrundervisning i grund- och gymnasieskola. Genom projektet vill Lapplands gymnasium utveckla morgondagens fjärrundervisning. Projektet är ett samarbete mellan Lapplands Kommunalförbund, Lapplands gymnasium, Luleå tekniska universitet, Institutionen för System och Rymdteknik, och Norrbottens Kommuner. Projektet delfinansieras av Vinnova. Norrbottens Kommuner ansvarar för utvärderingen av projektet och ingår i styrgruppen. Läs mer.