Meny

Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige är ett strategisk nätverk för politiker på lokal och regional nivå. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken i de politiska organen i de fyra nordligaste länen samt att påverka Europapolitiken i de delar den berör norra Sverige.

Ansvaret delas genom tre rapportörer från varje län. Britta Flinkfeldt (s), Anders Josefsson (m) företräder Norrbottens Kommuner. Nils-Olov Lindfors (c) företräder Region Norrbotten. 

Arbetet inriktas på att stärka den regionala politiska nivåns möjligheter att påverka utformningen av EU:s sammanhållningspolitik och lyfta fram vår regions bidrag till det europeiska mervärdet. 

Samtidigt ska norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kallt klimat belysas som argument för att norra Sverige fortsättningsvis ska omfattas av EU:s strukturfonder och den extra allokeringen.

Europaforum Norra Sverige

 

28-29 mars 2019 på Europaforum i Luleå träffades drygt 180 deltagare för att diskutera EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027 och hur norra Sverige ska påverka.

Europaforum Norra Sveriges arbete fokuserar med följande bevakningsområden; kommunikation och infrastruktur, sammanhållningspolitiken, energi/klimat/miljö, FoU och näringsliv.

North Sweden European Office är ett strategiskt verktyg för ett politiskt aktivt norra Sverige i EU.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) tar position i Bryssel tillsammans med norra Norge och norra Finland för att med gemensamma krafter stärka vår position i Europa och påverka EU:s framtida sammanhållningspolitik. Samarbetet sker inom nätverket, NSPA-Northern Sparsely Populated Area.