Meny

NSPA - Northern Sparsely Populated Area

NSPA - Northern Sparsely Populated Area är ett nätverk bestående av 14 regioner i norra Norge, norra Sverige samt norra Finland. Syftet är att tillsammans påverka EU om NSPA regionens utvecklingsmöjligheter samt argumentera för exempelvis den extra allokeringen, gleshetsbonusen.

NSPA är en stark, specifik och lovande region. Regionen är en viktig del av EU, framför allt på grund av överflödet av naturresurser och naturvärden, forskningsinstitutioner och högpresterande industrier i området. Det är dessutom en del av Arktis, vilket har blivit allt viktigare på både europeisk och global nivå. Det är ett område med stor potential men är också i behov av EU:s struktur- och investeringsfonder för regional utveckling som bidrar till mervärde för Europeiska Unionen.

NSPA regionen är erkänt inom EU som ett område med speciella, mycket glest befolkade områden med långa avstånd till de europeiska marknaderna. I anslutningsfördraget för Sverige och Finland gavs en särskild status för de mycket glest befolkade områden i den nordligaste EU.

Nätverket representerar intressen i de fyra nordligaste länen och regioner i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland), sju nordligaste och östra delarna av Finland (Mellersta Österbotten, Kajanaland, Lappland, Norra Karelen, norra Österbotten, norra Savolax och Södra Savolax) och Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).

Läs mer om NSPA nätverket