Meny
1539163-harmony-concept-pebble-path-on-water.jpg

Social välfärd

Norrbottens Kommuner är länets regionala samverkans- och stödstruktur (RSS) för det sociala välfärdsområdet och omfattar socialtjänstens områden samt kommunal hälso- och sjukvård.

Avdelningen Social Välfärd har uppdraget att främja samverkan och dialog mellan kommunerna, mellan kommunerna och nationella aktörer samt med andra regionala och nationella samverkansparter och utbildningsanordnare. Det sker till stor del genom omvärldsbevakning och genom de nätverk som bedrivs i länet och nationellt.  

I uppdraget ingår att samordna nationella och länsövergripande satsningar och uppdrag samt att stödja kommunernas kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. Arbetet sker i nära samarbete med Norrbottens Kommuners FoUI-miljö.

 


Uppdaterad 2022-06-03