Meny
1539163-harmony-concept-pebble-path-on-water.jpg

Välkommen till Social välfärd

Norrbottens Kommuner är länets samverkans- och stödstruktur (RSS) för det sociala välfärdsområdet och omfattar socialtjänstens områden samt kommunal hälso- och sjukvård

Verksamhetsområdet Social Välfärd har uppdraget att främja samverkan och dialog mellan kommunerna, mellan kommunerna och nationella aktörer samt med andra regionala och nationella samverkansparter och utbildningsanordnare. Det sker genom ett processinriktat arbetssätt, genom omvärldsbevakning och genom de nätverk som bedrivs i länet och nationellt.  

I uppdraget ingår att samordna nationella och länsövergripande satsningar och uppdrag samt att påverka och stödja kommunernas kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. En viktig del att arbeta med är de länsgemensamma avtal, överenskommelser och andra styrdokument som finns. Norrbottens Kommuners FoUI-miljö är en integrerad del i det arbete som sker inom området social välfärd.

 


Uppdaterad 2023-09-25